гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, ВИТАВЕЛ БЛОГ English

  • опаковки
  • екология
  • производител на опаковки
  • опаковъчни решения
  • пеачт и дизайн

Витавел АД предлага комплексни опаковъчни решения и обслужване в областта на опаковките.

Запитване за
оферта

 

Витавел АД предлага комплексни опаковъчни решения и обслужване в областта на опаковките – консултация, концепция, идеен проект, дизайн, про-
изводство и доставка на място. Произвеждаме разнообразни продукти - кашони, кутии, касетки, разделители, стелажи, ъгли, луксозни опаковки, опа-
ковки от хартия, опаковки за вино, картонени опаковки, каширани опаковки, щанцови опаковки, слотерни опаковки и много други видове изделия, пе-
чат, флексопечат, велпапе, микровелпапе, включително и индивидуални поръчки според изискванията на клиента. Всички наши продукти се изработ-
ват по най - съвременни технологии. Притежаваме собствена лаборатория за тестване и контрол на качеството на хартиите и опаковките.

//