гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Велпапе Опаковки Хартиени пликове Дисплеи Услуги Цялостно решение
Дисплеи

В последните години се наблюдава изключително голям интерес и търсене на рекламни стелажи от различни видове велпапе. Те са много атракти-
вни и конкурентноспособни по отношение на цена, дизайн, качество, срокове за изработка и изключително богата цветова гама спрямо стелажите
от други материали. Ние разработваме, конструираме и произвеждаме дисплеи, индивидуално адаптирани към Вашия продукт от висококачествени
хартии и с многоцветен печат.

Рекламни стелажи Рекламни стелажи Рекламни стелажи Рекламни стелажи Рекламни стелажи Рекламни стелажи Рекламни стелажи Рекламни стелажи

//