гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Мисия, визия и девиз

мисия, визия и девиз

Мисия

"Искаме да предоставяме продукти и услуги на нашите клиенти, които да им помогнат да пос-
тигнат повече. Ние правим значително по-лесен бизнеса на всички наши клиенти в този дина-
мичен пазар."

Визия

Витавел АД е водеща компания в страната и чужбина, произвеждаща велпапе и опаковки от
хартия и картон. Нашата цел е да осигурим идейни и ценово ефективни опаковъчни решения с безпрецедентно качество. Постоянния фокус върху това, кое е най-доброто за нашите клиенти
ще е нашето предимство пред конкурентите ни и ще е средството, чрез което ние ще постигнем нашата визия. Нашата стратегия е да се изградят дългосрочни взаимоотношения с нашите кли-
енти за взаимна изгода, взаимно уважение и доверие. Ние вярваме, че опаковката поставя нача-
лото на връзката между потребителите и вашата марка.

Девиз

"Ние опаковаме всичко!"

//