гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Новини

 ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
  09.03.2017

Витавел АД, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001- 0417-C01, обявява тръжна прроцедура чраз Избор с публична покана с предмет: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във "ВИТАВЕЛ" АД по четири обособени позиции : Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса) и Обособена позиция 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Сгъвачно - лепачна машина".

Публикувано от Витавел
 

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по две обособени позиции":

  • Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)";

  • Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина;

Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент "ВИТАВЕЛ" АД“ по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0417-C01, с предмет: Избор на доставчик за "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по две обособени позиции":
  • Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)";
  • Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина;

Срок за подаване на оферти - до 00.00 ч. на 18.03.2017 г.   

Тръжна документация - .PDF

 

//