гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Политика за защита на лични данни съгласно GDPR

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                 Ръководството на  ВИТАВЕЛ АД, осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни ВИТАВЕЛ АД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент ЕС 2016/679). Тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници. Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересованите страни) на ВИТАВЕЛ АД.

                Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи. Партньори и трети лица, които работят с или за ВИТАВЕЛ АД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от ВИТАВЕЛ АД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които ВИТАВЕЛ АД е поелa.

               Цялата обработка на лични данни извършваме в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент ЕС 2016/679. Политиките и процедурите на ВИТАВЕЛ АД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи, а именно законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

 

 

 

 

//