гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Представяне на компанията

откриване на завода"Витавел" АД гр. Луковит е фирма с 40 годиш-
на традиция в областта на производство на вел-
папе и опаковки от велпапе. Заводът е пуснат в производство през 1970г. От 1995г. дружеството е приватизирано от мениджърски екип. Kато за начало произвежда трислойно велпапе и опако-
вки. През всичките тези години на базата на ак-
тивна инвестиционна политика за технологично обновяване и модернизиране и агресивна стра-
тегия, фирмата се стреми да задоволи необхо-
димостта от непрекъснато растящите нужди на клиентите от нови и разнообразни опаковки. С направената реконструкция и модернизация на машината за производство на велпапе в момента се произвежда - 2, 3, 5 пластно и микро велпапе с кафяво и бяло покритие с вълни тип "C", "B" и "Е". Произвежданите опаковки са тип "слотерни" и "щанцови" с възможност за 4-ри цветен флексопечат. Предлагат се опаковки от микро велпапе и каширани с многоточково залепване.

Произвеждат се елементи за вътрешен пълнеж - ъгли, сепаратори, околожки, решетки. По жела-
ние на клиента продукцията се транспортира палетизирана, фолирана, чемберована.

завод

Фирма "Витавел" е сертифицирана по ISO 9001:2008. Опаковките се изработват по Европейските и Световни стандарти съгласно "FEFCO" - Меж-
дународната Организация на Производители-
те на Вълнообразен картон и Опаковки от не-
го. Произвежданата продукция е предназначе-
на за транспортиране и съхранение на храни-
телни продукти, козметика, плодове и зелен-
чуци, месо и местни произведения, облекла, санитарен фаянс, сокове, напитки и др. Фир-
мата разполага със собствен транспорт от 1.5 тона до 24 тона, чрез който по всяко време се доставят нужните опаковъчни материали и опа-
ковки.

//