гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Велпапе Опаковки Хартиени пликове Дисплеи Услуги Цялостно решение
велпапе
Велпапе

Дву – три – петпластно велпапе и ми-
кровелпапе. В, С, Е, ВС, ВЕ, и СЕ вълни, бяло и кафяво покритие. Въз-
можност за различни видове комби-
нации от хартии, според изискванията на клиентите.

опаковки
Опаковки

Еднослойни, двуслойни и трислойни опаковки с флексо или дълбок печат, подходящи за опаковане на продукти
от хранително - вкусовата, химическа-
та и козметичната промишлености и разнообразие на картонени изделия.

хартиени пликове
Хартиени пликове - Очаквайте скоро

Хартиените пликове покриват всички екологични стандарти с високата си степен на рециклируемост и съвмсти-
мост с околната среда.

дисплеи
Дисплеи

Ние разработваме, конструираме и произвеждаме дисплеи, индивидуал-
но адаптирани към Вашия продукт от висококачествени хартии и с много-
цветен печат.

услуги
Услуги

Ние можем да произведем почти вся-
ко изделие включващо печат, щанцо-
ване, сгъване, лепене и всякакви до-
вършителни работи като ламиниране.

комплексни опаковъчни решения
Цялостно решение

Витавел АД предлага комплексни опаковъчни решения и обслужване
в областта на опаковките – консул-
тация, концепция, идеен проект, ди-
зайн, производство и доставка на място.

//