гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

SO 9001 от LLOYDS Register

Сертификат за одобрение Сертификат за одобрение

"Витавел" АД получи сертификат за качество
ISO 9001:2008 от Lloyd's Register Quality Assu-
rance (LRQA). Този сертификат е признание,
че Витавел разполага със системи за контрол
на качеството, отговарящи на най-високите международни стандарти и е доказателство
пред клиентите и търговските ни партньори,
че продуктите ни се произвеждат при пълно спазване на фирмените ни системи за качест-
во. Той се възприема от ръководството като потвърждение на поетите ангажименти за гарантиране на качество.

//