гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Управление и качество

лабораторияФабриката разполага с лаборатория, обурудва-
на с модерна техника на водещи австрийски и немски фирми, за тестване и контрол на качест-
вото на хартиите и опаковките. Нашата Система за управление на качеството е eфективен ин-
струмент за постигане на ключовите параметри на дейността ни - конкурентно качество на про-
извежданите продукти, максимална удовлетво-
реност на клиентите, утвърждаване и разширя-
ване на нашите пазари, повишаване ефективно-
стта на производството, финансова стабилност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

//