гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Философия

философияНие от Витавел обещаваме да направим
всичко необходимо, за да ви помогнем да
успеете. Ние знаем, че ако нашите клиен-
ти ни се доверят напълно ще можем да им
осигурим по-добри опаковъчни решения за
техните продукти. Това е нашата филосо-
фия, която ни прави различни от другите
компании за опаковки. Всички наши клиен-
ти са уникални, както и техния бизнес и пре-
дизвикателства. Вместо с помощта на пред-
варително разработени решения, ние разра-
ботваме индивидуални решения, за да отго-
варят на техните нужди. Ние се опитваме да предвидим и преодолеем пречките, които би-
ха могли да възникнат поради променящите
се пазарни условия.

Ние работим заедно с вас, открито и ефективно още от първия ден и създаваме дългосроч-
ни взаимоотношения, вследствие на които вашия успех е гарантиран с течение на времето.
Философията на "Витавел" АД е да поддържа взаимоотношенията с клиентите си в дълго-
срочен план.

Във Витавел ние осъзнаваме, че начинът, по който можем да просперираме е като помагаме
на клиентите си също да просперират. Техният успех е и наш успех. Ние не можем да оцеле-
ем без тяхното удовлетворение и правим така, че като си партнираме успешно с нашите кли-
енти им предоставяме възможно най-добрите опаковки за техните продукти. Клиентите са ни приоритет номер едно.

//